Activitats

La Fundació Família Costa i Costa és realista i, per tant, s’ha marcat uns objectius pràctics i viables, amb l’anhel de donar llum al coneixement  i contribuir, en la mesura de les possibilitats, a construir una societat millor. En conseqüència, els fins i les activitats estaran encaminades al desenvolupament cultural i artístic, sobretot en l’àmbit educatiu, la investigació i la  divulgació. D’aquesta manera, la programació haurà de contemplar accions que ajuden a dinamitzar, encara més, l’activitat cultural del nostre poble i comarca. Per aquest fi, s’organitzaran concerts, conferències, visites... així com també qualsevol tipus d’actuació divulgativa o educativa relacionada amb les finalitats de la Fundació.