Presentació de la Fundació

El 16 de novembre de 2019 es va presentar en societat la constitució, inici i funcionament de la Fundació Família Costa i Costa. L’acció es va iniciar amb un breu parlament dels membres de la Fundació i del seu institutor. Seguidament, es va dur a terme una actuació musical a càrrec de l’artista local Sandra Monfort, la qual va fer un recital de gran abast que va entusiasmar al públic assistent.

Tornar