La Biblioteca

En la part posterior de la casa es disposa la biblioteca de la Fundació, amb més de 5.000 volums. Cal dir, que és tracta d’una biblioteca d’investigació, indicada per a especialistes en recerca.

Una gran font de coneixement

La biblioteca té el seu origen en la biblioteca personal de Josep Maria Costa i Costa, fundador, que ha recopilat al llarg del temps una selecció de llibres, còmics i DVD de gran rellevància. Sens dubte, una font de coneixement important, que estarà a l’abast de totes les persones que ho puguen requerir en el transcurs de les seues investigacions.

En procés de construcció

Encara que s’ha inventariat una part important del conjunt, la biblioteca compta amb altres recursos que en breu es podran consultar a la xarxa. Actualment es troba immersa en el procés de catalogació de tot el seu fons que progressivament s’anirà incorporant al Catàleg. Tanmateix, a mesura que es va catalogant, el seu fons pot ésser consultat mitjançant el document que presentem a continuació.