La fundació

La Fundació Família Costa i Costa és el fruit del llegat de Josep Maria Costa i Costa, fundador però sense cap càrrec en la institució. Una persona d’un gran compromís amb la cultura, que al llarg de la seua vida, sempre s’ha esforçat en dos objectius fonamentals: cultivar el saber, en un sentit ampli de la paraula, i mantenir la memòria de la família, com un exemple paradigmàtic, d’un temps i d’un país que també és el nostre.

Josep Maria Costa i Costa, nat a Pedreguer (Marina Alta) el 1934 va faltar el 18 d’abril de 2022. El seu amic Vicent Martínez-Sancho li va dedicar unes paraules a la revista El Temps.

Accés a l'article.

 

Fundació de progrés amb consciència de país

Convé ressaltar que es tracta d’una Fundació de progrés i amb consciència de país, que defensa la unitat de la llengua i la salvaguarda del territori com una part fonamental del nostre patrimoni cultural. Per això, des de la Fundació, donarem suport a les propostes i iniciatives que ajuden a fomentar l’ús de la llengua, la protecció del medi i el respecte als Drets Humans

La Seu, mostra destacada de l'arquitectura tradicional

Entre la dotació de la Fundació, cal destacar la casa de l’Avinguda Jaume I, 3, seu de la institució, amb tots els béns mobles que alberga a l’interior. La casa, construïda el 1947 pel metge Jaume Costa sobre un terreny de la seua dona Dorotea Costa, és per si mateixa, una mostra destacada de l’arquitectura tradicional de Pedreguer i un exemple del saber fer dels millor professionals del poble en les arts de la construcció. A l’interior, sobresurten els elements originals de la casa, com la fusteria i els paviments.